Firma REGIOPROJEKT Przemysław Szamburski została utworzona w styczniu 2017 roku i w sposób naturalny stanowi przedłużenie zdobytej wiedzy i wieloletniego doświadczenia zawodowego właściciela. REGIOPROJEKT zajmuje się głównie zarządzaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych, obejmującą merytoryczną i finansową obsługę projektów zgodnie z uwarunkowaniami umowy o dofinansowanie oraz zgodnie z procedurami i wytycznymi obowiązującymi w ramach konkretnego Programu Operacyjnego z którego dofinansowany jest dany projekt. Ponadto świadczymy kompleksowe usługi z zakresu pozyskiwania i obsługi dotacji unijnych dla osób indywidualnych, ngo, podmiotów ekonomii społecznej, firm oraz innych instytucji. Firma działa na rynku lokalnymi i ogólnopolskim, zawsze biorąc pod uwagę REGIONALNY charakter realizowanych projektów.

Skip to content